Spodaj so navedeni koraki na poti našega okrevanja.

 

 1. Priznali smo, da smo pred kockanjem nemočni in da so naša življenja  postala neobvladljiva.
 2. Pričeli smo verjeti, da nas sila, ki je večja od nas, lahko povrne v običajno življenje in razmišljanje.
 3. Sklenili smo, da prepustimo našo voljo in naša življenja v skrb tej sili, kakor jo pač vsakdo razume.
 4. Naredili smo temeljito in neustrašno moralno in denarno inventuro nas samih.
 5. Sebi in drugim ljudem smo priznali natančno naravo naših zablod.
 6. Popolnoma smo pripravljeni na odstranitev vseh naših značajskih hib.
 7. Ponižno bomo prosili Višjo silo (oziroma Boga kakor ga kdo razume), da odstrani naše značajske hibe.
 8. Naredili smo seznam vseh tistih, ki smo jih oškodovali in postali smo pripravljeni popraviti, kar smo jim prizadejali.
 9. Takoj ko je bilo to mogoče, smo se neposredno opravičili vsem tistim,  ki smo jih prizadeli. Razen v primerih, če bi s takim ravnanjem prizadeli tretjo osebo ali če bi s priznanjem povzročili še večjo škodo.
 10. Nadaljevali smo z osebno inventuro in kadar nismo imeli prav, smo to nemudoma priznali.
 11. Z molitvijo in meditacijo smo se prizadevali izboljšati naš zavestni stik z Bogom, kakor ga razumemo, molili pa zgolj za spoznanje njegove volje glede nas in za moč, da jo izvršujemo.
 12. Potem, ko smo se trudili, da bi ta načela udejanjali v vsem svojem početju, smo skušali to sporočilo prenesti drugim neobvladljivim hazarderjem.